Velkommen til

Hantech As

Offshore og industri

Våre grunnleggere har solid bakgrunn, og lang erfaring fra arbeid i høyden, med tilkomstteknikk (TT) som fagfelt.

Hantech utfører alt arbeid i tau i henhold til NS9600, og vi benytter verktøy for å sikre at alt arbeid vi utøver er i samsvar med ISO 9001 standarden.

 Dette er med på å trygge kvalitet og sikkerhet i det arbeidet vi leverer ovenfor våre kunder og ansatte.

Entrepenør

Vi er en totalentrepenør som utfører: 

 • Brøyting og strøing
 • Graving
 • Entrepenørtjenester
 • Natursteins muring

Vi har utstyr for leie:

Vi er en totalentrepenør som utfører: 

 • Minigravere
 • Belte trillebårer
 • Lifter
 • Tilhengere
 • Høytrykksvasker
 • Verktøy
 • Gipsheiser

Minigravere kan leies med ordinær skuffe, hydraulisk pusse skuffe, grøfte skuffe, hammer og roterende klype. Maskiner fra 1t-3t.

Maskiner kan leies både med og uten fører. Fri tilkjøring/avhenting.

Kontakt oss i dag for tilbud!