Industri, Olje & Gass

Hantech Drift As er en aktør med spesialfelt innen arbeid i høyden.

Våre grunnleggere har solid bakgrunn, og lang erfaring fra arbeid i høyden, med tilkomstteknikk (TT) som fagfelt.

Hantech Drift utfører alt arbeid i tau i henhold til NS9600, og vi benytter verktøy for å sikre at alt arbeid vi utøver er i samsvar med ISO 9001 standarden.

 Dette er med på å trygge kvalitet og sikkerhet i det arbeidet vi leverer ovenfor våre kunder og ansatte.

Hantech Drift har i tillegg en avdeling som leverer andre typer vedlikeholdstjenester. Disse kan du lese mer om under fanen andre tjenester.

Grunnstøtten i Hantech Drift er basert på tilkomstteknikk

Vi leverer SOFT sertifiserte klatrere tilgjengelige for on/offshore oppdrag rettet mot industrien. Våre tilkomsteknikkere innehar forskjellig faglig bakgrunn, og vi kan stille med kvalifisert personell innenfor flere disipliner på forespøresl.

De senere år har også tilkomstteknikk ekspandert på land, og mange har erfart hvilken effektiv, sikker og kostnadsbesparende metode arbeid i tau viser seg å være.

Vi leverer tilkomstteknikk personell med varierende bakgrunn og kvalifikasjoner etter kundens preferanser.

Eksempelvis leverer vi tilkomstteknikk personell med kvalifikasjoner innen:

Elektro
Sveis
Overflate
Mekanisk
Rørlegging
Inspeksjon / NDT
Rigging

Trenger du hjelp i høyden?

Bruk en fagmann med sikkerhet i fokus!