Offshore og industri

Hantech As

Hantech er en aktør med spesialfelt innen arbeid i høyden.

Våre grunnleggere har solid bakgrunn, og lang erfaring fra arbeid i høyden, med tilkomstteknikk (TT) som fagfelt.

Hantech utfører alt arbeid i tau i henhold til NS9600, og vi benytter verktøy for å sikre at alt arbeid vi utøver er i samsvar med ISO 9001 standarden.

 Dette er med på å trygge kvalitet og sikkerhet i det arbeidet vi leverer ovenfor våre kunder og ansatte.

Hantech har i tillegg en avdeling som leverer andre typer vedlikeholdstjenester. Disse kan du lese mer om under fanen andre tjenester.

Etterpåklok på forhånd

Hantech ønsker å være et forbilde i bransjen, og lever alltid etter prinsippet «etterpåklok på forhånd». Dette er en kjerneverdi som vi arbeider hardt for å implementere hos våre medarbeidere, og som gjenspeiler seg i gode resultarer hva angår HMS og effektivitet.

Kvalitet, Helse og Miljø

Hantech har personell med kompetanse innfor forskjellige disipliner som er spesialtrente på arbeid i høyden og plasser med vanskelig tilkomst. Når vi benytter disse avanserte metodene for tilkomst forholder vi oss til de samme reglene som det stilles for denne type arbeid offshore.

Hantech As er medlemsbedrift i bransjeorganisasjonen SOFT, som har medvirket til utarbeideidelsen av NS – 9600 – Norsk standard for arbeid i tau. At vi følger dette opp er med å sørge for at Kvalitet, Helse, Miljø, og ikke minst Sikkerhet er ivaretatt på beste måte når vi benytter oss av forskjellige metoder for arbeid i høyden er ivaretatt på landbaserte oppdrag.

Vår spisskompetanse ligger i inspeksjon. Vi utfører en rekke ulike inspeksjons metoder, som for eksempel:

ROV/Undervanns inspeksjoner

Video Inspeksjon

Drone inspeksjon

NDT Inspeksjon

Grunnstøtten i Hantech er basert på tilkomstteknikk

Vi leverer SOFT sertifiserte klatrere tilgjengelige for on/offshore oppdrag rettet mot industrien. Våre tilkomsteknikkere innehar forskjellig faglig bakgrunn, og vi kan stille med kvalifisert personell innenfor flere disipliner på forespøresl.

De senere år har også tilkomstteknikk ekspandert på land, og mange har erfart hvilken effektiv, sikker og kostnadsbesparende metode arbeid i tau viser seg å være.

Vi leverer tilkomstteknikk personell med varierende bakgrunn og kvalifikasjoner etter kundens preferanser.

Eksempelvis leverer vi tilkomstteknikk personell med kvalifikasjoner innen:

Elektro
Sveis
Overflate
Mekanisk
Rørlegging
Inspeksjon / NDT
Rigging